Van harte welkom! Leuk dat je even komt kijken op onze website. Je vindt hier informatie over de Geloven Nu groep.

Eens per maand organiseren we een brunch waarbij wordt gedeeld en gegeten. We doe dit in de Notenkraker in Eelde op de zondag om 11.30 uur.  Bij alle activiteiten is veel ruimte voor ontmoeting. Je bent van harte welkom!

De Geloven Nu bijeenkomsten vinden plaats in gebouw de Notenkraker aan de Schoollaan 16 in Eelde, tenzij anders op deze site vermeld.

De Geloven Nu groep wil gelegenheden creëren voor ontmoeting en bemoediging voor iedereen die belangstelling heeft voor het christelijke geloof en hiermee inhoud wil geven aan het geloof in God door Jezus Christus.

Over de diensten:

  • We willen graag samenkomsten die een laagdrempelig karakter houden.
  • Moeilijke zaken gaan we niet uit de weg.
  • We willen denken en spreken vanuit de Bijbel. In de Bijbel openbaart God zich aan ons.
  • Door Jezus Christus weten wij wie God is en Hij is ons voorbeeld.
  • Jezus is gestorven voor de verzoening van onze zonden en opgestaan zodat wij leven met God kunnen ontvangen, nu en in Zijn toekomst.
  • We zoeken God’s leiding in en de vertaling van Bijbelse principes naar ons dagelijkse leven.