Geloven Nu heeft de ANBI-status

Geloven Nu is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan het Museum kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn, zowel voor particulieren als bedrijven. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift, zie www.belastingdienst.nl/giften.

Eenmalig schenken als particulier

Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kunt u als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting aftrekken. Op de website van de Belastingdienst vindt u uitleg en voorbeelden. U kunt uw gift overmaken naar rekening NL28 RABO 0142 0943 66 t.n.v. Stichting Geloven Nu.

Algemene gegevens t.b.v. ANBI

Statutaire naam en contactgegevens:
Stichting Geloven Nu
Hoofweg 112a 
9765 EJPaterswolde

tel: 0654986528

email: tvantil@home.nl

RSIN/fiscaal-nummer: 822554641

KvK-nummer: 50121197

 

 

Hieronder vindt u de relevante Anbi documenten
Standaardformulier Anbi publicatieplichtMeerjaren beleidsplan 2022-2025Jaarverslag activiteiten 2022