Vooraankondiging brunches 2023

Het is gebruikelijk dat wij de brunches organiseren op de eerste zondag van de maand, tenzij dat  niet kan. Bijvoorbeeld op afgelopen  1  en  8  januari.

Omdat de komende brunch nu wat snel volgt  geven wij even een vooraankondiging/agenda.

Voor elke brunch volgt te zijner tijd nog een uitnodiging.

 

Datum                                    Inleider

5 februari                                           Peter Wortel

5 maart                                               Helena Huttenga

2 april                                                  Geerriëtte Nauta

7 mei                                                    Nog niet bekend

4 juni                                                    idem

2 juli                                                     idem

 

 

11:30 tot 13:00uur.

Gebouw De Notenkraker

Schoollaan 16

9765 AC Paterswolde